click to enable zoom
Loading Maps
בנדל נכסים אזורי
ציבורי
באנדל ציבורי - אין הגבלה על מספר המשקיעים, סכום מינימום להשקעה החל מ-1000 ש"ח.
אירופה
השקעה בכל הבאנדלים הנוכחיים והעתידיים הזמינים ברחבי אירופה

ההשקעות מתחילות מ-1,000₪

בנדל נכסי סוכנות
באנדל סוכנות - חבילה המאגדת מבחר נכסים המנוהלים בעיקר על ידי סוכנות אחת. לרוב, הסוכנויות מתמקדות באזור גיאוגרפי אחד
ציבורי
באנדל ציבורי - אין הגבלה על מספר המשקיעים, סכום מינימום להשקעה החל מ-1000 ש"ח.
טסין
שבדיה
מספק הלוואות לפרויקטי פיתוח ובניה ברחבי שוודיה

ההשקעות מתחילות מ-1,000₪

בנדל נכסי סוכנות
באנדל סוכנות - חבילה המאגדת מבחר נכסים המנוהלים בעיקר על ידי סוכנות אחת. לרוב, הסוכנויות מתמקדות באזור גיאוגרפי אחד
פרטי
באנדל פרטי - השקעות מ-35 משקיעים (ניצעים) לכל היותר לכל בנדל, בהתאם לתקנות ניירות ערך בישראל. סכום ההשקעה המינימלי הוא 50,000 שח בהתאם לבנדל.
לקשפונט
הונגריה, בודפשט
מגוון נכסים למגורים ושטחי מסחר הממוקמים בודפשט, הונגריה ועוד

ההשקעות מתחילות מ-75,000₪

בנדל נכסים אזורי
באנדל אזורי - חבילה המאגדת נכסים הממוקמים באזור גיאוגרפי תחום. ייתכן והנכסים האלו יהיו מנוהלים על ידי יותר מסוכנות אחת.
פרטי
באנדל פרטי - השקעות מ-35 משקיעים (ניצעים) לכל היותר לכל בנדל, בהתאם לתקנות ניירות ערך בישראל. סכום ההשקעה המינימלי הוא 50,000 שח בהתאם לבנדל.
בריטניה
הממלכה המאוחדת
נכסים להשכרה במחירים נוחים והשקעה בפרויקטי נדל”ן ברחבי בריטניה ועוד

ההשקעות מתחילות מ-75,000₪

בנדל נכסי סוכנות
באנדל סוכנות - חבילה המאגדת מבחר נכסים המנוהלים בעיקר על ידי סוכנות אחת. לרוב, הסוכנויות מתמקדות באזור גיאוגרפי אחד
פרטי
באנדל פרטי - השקעות מ-35 משקיעים (ניצעים) לכל היותר לכל בנדל, בהתאם לתקנות ניירות ערך בישראל. סכום ההשקעה המינימלי הוא 50,000 שח בהתאם לבנדל.
אורבניטה
ספרד
פרויקטי פיתוח נדל”ן ברחבי ספרד ועוד

ההשקעות מתחילות מ-100,000₪

בנדל נכסי סוכנות
באנדל סוכנות - חבילה המאגדת מבחר נכסים המנוהלים בעיקר על ידי סוכנות אחת. לרוב, הסוכנויות מתמקדות באזור גיאוגרפי אחד
פרטי
באנדל פרטי - השקעות מ-35 משקיעים (ניצעים) לכל היותר לכל בנדל, בהתאם לתקנות ניירות ערך בישראל. סכום ההשקעה המינימלי הוא 50,000 שח בהתאם לבנדל.
ואי-ג'י-אי
פורטוגל
דירות להשכרה ופרויקטי פיתוח ברחבי פורטוגל ועוד

ההשקעות מתחילות מ-75,000₪

בנדל נכסים אזורי
באנדל אזורי - חבילה המאגדת נכסים הממוקמים באזור גיאוגרפי תחום. ייתכן והנכסים האלו יהיו מנוהלים על ידי יותר מסוכנות אחת.
פרטי
באנדל פרטי - השקעות מ-35 משקיעים (ניצעים) לכל היותר לכל בנדל, בהתאם לתקנות ניירות ערך בישראל. סכום ההשקעה המינימלי הוא 50,000 שח בהתאם לבנדל.
קייב
אוקראינה, קייב
דירות הן בפרויקטים חדשים והן בבניינים צאריים קלאסיים בקייב ועוד.

ההשקעות מתחילות מ-100,000₪

בנדל נכסי סוכנות
באנדל סוכנות - חבילה המאגדת מבחר נכסים המנוהלים בעיקר על ידי סוכנות אחת. לרוב, הסוכנויות מתמקדות באזור גיאוגרפי אחד
פרטי
באנדל פרטי - השקעות מ-35 משקיעים (ניצעים) לכל היותר לכל בנדל, בהתאם לתקנות ניירות ערך בישראל. סכום ההשקעה המינימלי הוא 50,000 שח בהתאם לבנדל.
פרונובה
מונטנגרו
דירות מגורים הממוקמות באזור פופולרי בקרב תיירים, סמוך לחופי מונטנגרו בעיר הבירה ועוד

ההשקעות מתחילות מ-50,000₪

בנדל נכסי סוכנות
באנדל סוכנות - חבילה המאגדת מבחר נכסים המנוהלים בעיקר על ידי סוכנות אחת. לרוב, הסוכנויות מתמקדות באזור גיאוגרפי אחד
פרטי
באנדל פרטי - השקעות מ-35 משקיעים (ניצעים) לכל היותר לכל בנדל, בהתאם לתקנות ניירות ערך בישראל. סכום ההשקעה המינימלי הוא 50,000 שח בהתאם לבנדל.
הייברג פרטנרס
בולגריה
דירות מגורים ופרויקטים שונים בבולגריה, בסופיה לאורך חופי הים השחור ועוד

ההשקעות מתחילות מ-50,000₪

בנדל נכסי סוכנות
באנדל סוכנות - חבילה המאגדת מבחר נכסים המנוהלים בעיקר על ידי סוכנות אחת. לרוב, הסוכנויות מתמקדות באזור גיאוגרפי אחד
פרטי
באנדל פרטי - השקעות מ-35 משקיעים (ניצעים) לכל היותר לכל בנדל, בהתאם לתקנות ניירות ערך בישראל. סכום ההשקעה המינימלי הוא 50,000 שח בהתאם לבנדל.
קלבריה
איטליה
דירות נופש הממוקמות באזור קלבריה, איטליה ועוד

ההשקעות מתחילות מ-50,000₪

בנדל נכסים אזורי
באנדל אזורי - חבילה המאגדת נכסים הממוקמים באזור גיאוגרפי תחום. ייתכן והנכסים האלו יהיו מנוהלים על ידי יותר מסוכנות אחת.
פרטי
באנדל פרטי - השקעות מ-35 משקיעים (ניצעים) לכל היותר לכל בנדל, בהתאם לתקנות ניירות ערך בישראל. סכום ההשקעה המינימלי הוא 50,000 שח בהתאם לבנדל.
גרמניה
גרמניה
נכסים להשכרה, השקעה, ופרויקטי פיתוח ברחבי גרמניה ועוד

ההשקעות מתחילות מ-50,000₪

בנדל נכסי סוכנות
באנדל סוכנות - חבילה המאגדת מבחר נכסים המנוהלים בעיקר על ידי סוכנות אחת. לרוב, הסוכנויות מתמקדות באזור גיאוגרפי אחד
פרטי
באנדל פרטי - השקעות מ-35 משקיעים (ניצעים) לכל היותר לכל בנדל, בהתאם לתקנות ניירות ערך בישראל. סכום ההשקעה המינימלי הוא 50,000 שח בהתאם לבנדל.
בריקסטרטר
ספרד
דירות נופש ומגורים באזור ספרד ועוד

ההשקעות מתחילות מ-50,000₪

בנדל נכסי סוכנות
באנדל סוכנות - חבילה המאגדת מבחר נכסים המנוהלים בעיקר על ידי סוכנות אחת. לרוב, הסוכנויות מתמקדות באזור גיאוגרפי אחד
פרטי
באנדל פרטי - השקעות מ-35 משקיעים (ניצעים) לכל היותר לכל בנדל, בהתאם לתקנות ניירות ערך בישראל. סכום ההשקעה המינימלי הוא 50,000 שח בהתאם לבנדל.
הלסיון
צרפת
יחידות נופש בריזורט יוקרתי באזור לימוזין, צרפת ועוד

ההשקעות מתחילות מ-50,000₪